panfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Panfonds is opgericht door particulieren en ondergebracht bij de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours.

Het Pan Fonds heeft als doelstelling gehandicapte kinderen en jongeren kennis te laten maken met klassieke muziek en de mogelijkheid te bieden om zelf een instrument te bespelen.

Het Prinses Christina Concours onderschrijft deze doelstelling en laat de Classic Express ook de scholen en instellingen voor gehandicapte jongeren bezoeken.

Het bezoek aan de Mytylschool “de Brug” van de Classic Express van het Prinses Christina Concours op 11 en 12 februari is mogelijk gemaakt door het Pan Fonds Prinses Christina Concours.

Facebook YouTube Flickr
Copyright © MBMM. All rights reserved.